Protestantse Gemeente Culemborg

Op 15 en 16 mei j.l. werden er weer gemeenteavonden gehouden. Het onderwerp was deze keer de richtingkeuze voor onze gemeente. Het ging over de vraag: Willen we met elkaar de komende jaren toewerken naar integratie van beide wijkgemeenten tot één gemeente, met één predikant en één eredienst? Of willen we de huidige situatie met twee wijkgemeenten (met op termijn beide een 50% predikant) voortzetten?
Engelse wisselOp deze gemeentavonden legde de Algemene Kerkenraad (AK) een advies aan de gemeente voor, dat uitgebreid is verwoord en onderbouwd in een adviesnota van de AK die u hier kunt downloaden: Adviesnota