Protestantse Gemeente Culemborg

LvdWIn de ochtenddiensten van beide gemeenten wordt steeds een kinderlied gezongen, passend bij het thema van de dienst. De lijst van 'Lied van de week' kan met bijbehorende muziekbestanden en teksten tevoren worden toegezonden aan belangstellende kinderen en hun ouders. Aanmelding daarvoor is mogelijk bij ds. Veldhuis.

De liederen die in de Barbara gemeente worden gezongen:

 

 Datum

 Lied

   
26 november Nu gaan de bloemen nog dood (AWN I,30)
3, 10, 17 en 24 
december
Projectlied Adventstijd
   

AWN: Alles wordt nieuw
EL: Evangelische liedbundel
GoZ: Geroepen om te zingen
MAW: Met andere woorden