Protestantse Gemeente Culemborg

DiaconaatDe taak van de diaconie is de dienst aan de naaste op maatschappelijk en materieel vlak, plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Belangrijk hierbij zijn goede informatievoorziening, bewustmaking en effectieve fondsenwerving.

De diaconie bestaat uit de volgende diakenen:

Lees meer...

RoosevelthuisElk jaar gaan ook vanuit onze gemeenten gehandicapten, langdurig zieken of ouderen die niet meer zelf op vakantie kunnen, een week op vakantie naar Nieuw Hydepark (voorheen het Roosevelthuis) in Doorn. De diaconie kan zo nodig bijdragen in de kosten.

Diaconaat_02Hoewel de sociale voorzieningen in Nederland relatief goed zijn, kunnen er situaties ontstaan waarin aanvullende individuele hulp nodig is. U kunt hiervoor  een beroep doen op de diaconie.

inloophuisHet inloophuis is een plaats waar iedereen terecht kan voor een kop koffie of thee, gezelligheid en aanspraak. Tweemaal per maand is het mogelijk gezamenlijk te eten. Het adres van het inloophuis is Parklaan 195. Vertegenwoordigers uit de diaconieën van de Rooms-Katholieke Parochie en van de Protestantse Gemeente vormen het bestuur van de Stichting Inloophuis Culemborg.