Protestantse Gemeente Culemborg

U kunt deze dienst terugkijken via deze link.

U kunt de dienst ook terugluisteren via kerkdienstgemist.nl van de Open Hof.


De liturgie kunt u hier vinden. 

 

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op banknummer NL15 RABO 0373 7365 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 29 maart 2020'. Van de opbrengst gaat 60% naar de diaconie (bestemming Kerk in Actie) en 40% naar de kerk. De opbrengsten van de eerste en tweede collecte in de ‘normale’ kerkdiensten hebben gemiddeld ook die verhouding 60/40.