Protestantse Gemeente Culemborg

De kerkdienst van 9 januari kunt u via deze link terugekijken.

In deze kerkdienst heeft ds. Elsje Braam afscheid genomen als gemeentepredikant en ds. Henk Fonteijn als ouderenpastor. Ds. Henk Fonteijn heeft in deze dienst 'het stokje overgedragen aan 'ds. Elsje Braam, die nu als ouderenpastor aan de slag zal gaan.

 

De liturgie kunt u hier vinden.

 

Behalve deze uitzending via YouTube kunt u de dienst ook terugluisteren via kerkdienstgemist.nl.

 

Kijk hier voor de foto's.

In de kerkdienst was ook een moment voor de collecte ingeruimd, een deel voor de diaconie (voor Stichting Plant een Olijfboom) (60%) en een deel voor de kerkdienst en het eigen kerkenwerk (40%). 

U kunt uw bijdrage alsnog overmaken op het volgende banknummer: 

NL15 RABO 0373 7365 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 9 januari 2021'.