Protestantse Gemeente Culemborg

Agenda

Gezamenlijke Paaswake
Zaterdag, 20 April 2019, 21:30
Voorganger: ds. Kees van der Zwaard, Culemborg
Organist: Marijn Slappendel

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal

Lezing: Lucas 24: 1-12

Orgelspel: 'Chant donné' van J. Alain, 'Christ ist erstanden' BWV 627 van J.S. Bach, 'Erstanden ist der Heil'ge Christ' BWV 628 van J.S. Bach