Naam instelling: Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Culemborg
Vestigingsplaats: Culemborg
Begindatum: 01-01-2008
Einddatum: -
RSIN: 824113846

Naam instelling: Evangelisch-Lutherse Gemeente Culemborg
Vestigingsplaats: Culemborg
Begindatum: 01-01-2008
Einddatum: -
RSIN: 824113822

De doelstelling van de Diaconie en de gemeente is verwoord in de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk Nederland (PKN)

Omdat de Diaconie en de Evangelisch-Lutherse Gemeente ANBI instellingen zijn, zijn giften (vrijwillige bijdragen) onder bepaalde voorwaarden (geheel) aftrekbaar voor de belasting.

Particulier
Formulier periodieke giften (particulier)

Ondernemingen

Bankrekening

IBAN: NL51 INGB 0004 6163 99

Contactgegevens
Adres: Achterstraat 2-4, 4101 BB Culemborg
Telefoon: 0345-531915
E-mail: elg.culemborg@live.nl
Facebook: facebook.com/EvangelischLuthersRivierenland

Bestuurssamenstelling
Diaconie: Diaken, Ouderling en Ouderling / kerkrentmeester
Kerkenraad: Predikant, Ouderling, Ouderling / kerkrentmeester, Diaken

Beleidsplannen
Landelijks beleidsplan PKN
Beleidsplan Evangelisch‐Lutherse Synode 2014‐2018
Beleidsplan Evangelisch-Lutherse Gemeente Culemborg
Evaluatie beleidsplan Evangelisch-Lutherse Gemeente Culemborg

FinanciŽn 

Financieel overzicht 2018
Beleid ten aanzien van beloningen

AVG
Wij werken aan de regelgeving ten gevolge van de AVG per 25 mei 2018.