Protestantse Gemeente Culemborg

OuderenmiddagenIedere tweede woensdag van de maand worden in de Open Hof middagen voor ouderen georganiseerd vanaf september en tot en met mei.
Coördinatie: Angeniet van de Berg, tel. 534480, Nely de Morée, tel. 501325, Rennie van Leeuwen, tel. 502565 en Yvonne Vernooij, tel. 518817.

ZiekenhuisBent u ernstig ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Stel de predikant en de buurtouderling (of pastoraal medewerker) op de hoogte.


In de Barbara gemeente was voor gemeenteleden ouder dan 75 jaar de ouderenpastor het aanspreekpunt in plaats van de predikant.

Er wordt momenteel gezocht naar een invulling voor de vacature van ouderenpastor

RoosevelthuisElk jaar gaan ook vanuit onze gemeenten gehandicapten, langdurig zieken of ouderen die niet meer zelf op vakantie kunnen, een week op vakantie naar het Nieuw Hydepark (voorheen het Roosevelthuis) in Doorn. In de kosten hiervan kunnen de diaconieën zo nodig bijdragen. Wilt u meer informatie over deze vakantieweken? Neem dan contact op met de diaconie.