Protestantse Gemeente Culemborg

ZiekenhuisBent u ernstig ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Stel de predikant en de buurtouderling (of pastoraal medewerker) op de hoogte.


In de Barbara gemeente was voor gemeenteleden ouder dan 75 jaar de ouderenpastor het aanspreekpunt in plaats van de predikant.

Er wordt momenteel gezocht naar een invulling voor de vacature van ouderenpastor