Protestantse Gemeente Culemborg

ZiekenhuisBent u ernstig ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Stel de predikant en de buurtouderling (of pastoraal medewerker) op de hoogte. In de Barbara gemeente is voor gemeenteleden ouder dan 65 jaar de ouderenpastor het aanspreekpunt in plaats van de predikant.