Protestantse Gemeente Culemborg

OuderenmiddagenIedere tweede woensdag van de maand worden in de Open Hof middagen voor ouderen georganiseerd vanaf september en tot en met mei.
Contactpersonen: Mw. A.G.J. (Angeniet) van den Berg-van Herwaarden, tel. 534480,
Mw. I.E. (Rennie) van Leeuwen-Brandhorst, tel. 502565, Mw. Y. (Yvonne) Vernooij-Verweij, tel. 518817