Protestantse Gemeente Culemborg

duurzaamIn samenspraak met de diaconie is in Culemborg de werkgroep "Kerk in Actie Duurzaam" (KiAD) opgezet. De werkgroep wil binnen onze gemeente een platform zijn voor bewustwording dat ons handelen kan bijdragen aan een duurzame en solidaire economie. In het visiedocument staat verwoord dat duurzaam handelen te maken heeft met praktisch handelen. Zoals 'geloven' een werkwoord is, is duurzaam handelen het dagelijks vorm geven aan de christelijke levensovertuiging. Onze gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor de samenleving.

In 2014 heeft de Algemene Kerkenraad besloten zich, als eerste stap, aan te melden als 'groene kerk'.

duurzaam

In het kerkblad heeft u kunnen lezen dat de kerkrentmeesters besloten hebben deel te nemen in een collectief zonnepanelenproject in Parijsch. Er is gekozen voor het meedoen aan dit collectieve zonnedak omdat de daken van onze kerkgebouwen niet geschikt zijn voor zonnepanelen.
U heeft misschien ook een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen. Dan is een collectief zonnedak voor u
wellicht ook een uitgelezen kans om aan duurzame opwekking van energie te doen.       Op zondag 28 mei a.s. zal Jan Boiten – aansluitend aan de gezamenlijke dienst in de Open Hof – nadere tekst en uitleg geven over dit project.

Op dezelfde zondag is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen in de kerktuin. Ton de Bruin zal geïnteresseerden nadere tekst en uitleg geven over de opzet van de tuin, en de planten die erin voorkomen.

groene kerk PKN Culemborg is een Groene Kerk. We stimuleren elkaar tot energiebesparing, eerlijk en fairtrade inkopen doen, consuminderen en andere zaken die met duurzaamheid te maken hebben.
In het kader van onze Bijbelse opdracht tot een goed en   zorgvuldig beheer van onze aarde, wil de werkgroep Kerk in Actie Duurzaam deze keer aandacht vragen voor de aanschaf van zonnepanelen. De aarde is niet van ons, maar wij dragen er wel zorg voor. De opwarming van de aarde heeft de grootste nadelige effecten in gebieden die al kwetsbaar zijn, zoals overstromingen, cyclonen en extreme droogtes. Een collectief zonnedak draagt bij aan een aarde die ook voor minder rijke landen leefbaar is. En voor onze kinderen en kleinkinderen. De zonnepanelen gaan minimaal 25 jaar mee. Leveranciers werken momenteel aan recycleprocessen voor hergebruik.

 

Lees meer...

groene kerkSinds eind vorig jaar mogen we ons 'Groene Kerk' noemen.
Zie: http://www.groenekerken.nl.
Dat maakt dat we ons moeten blijven afvragen wat goed is en wat nog beter kan. Daarom staat de werkgroep Kerk in Actie Culemborg in 2015 stil bij alledaagse afwegingen die raakvlakken hebben met duurzaamheid. Om zodoende het inzicht te vergroten hoe we met de dagelijkse keuzes die we maken, invulling kunnen geven aan rentmeesterschap.
Om onze gedachten te scherpen komt steeds een ander thema aan de orde.

Zie de vier artikelen hieronder.

duurzaamSommigen van u herinneren zich wellicht dat in 2012 vertegenwoordigers van de organisatie Save in de kerkdienst zijn geweest. Zij maakten ons ervan bewust dat door te kiezen voor bepaalde merken/ winkels, we iets kunnen doen tegen de misstanden in de kledingindustrie. Helaas is geen enkel merk door en door schoon, maar sommige merken werken wel hard aan verbeteringen. Bijvoorbeeld de merken die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation ( http://www.fairwear.org/).

Lees meer...

ecologischEen natuurlijke omgeving met veel groen en bomen is steeds schaarser in Nederland. Het is daarom goed te bedenken dat uw tuin ook een prachtig stukje natuur kan zijn. Boordevol met leven! Van vele soorten vogels tot allerlei nuttige insecten boven en onder de grond, van vele soorten prachtige vlinders tot de nuttige egels.

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen.

Lees meer...

recycleSinds 2014 zijn we 'Groene Kerk'. Die titel nodigt uit om ons te blijven afvragen wat goed is en wat nog beter kan. In 2015 staat de werkgroep Kerk in Actie Culemborg stil bij alledaagse afwegingen die raakvlak hebben met duurzaamheid.

 Eerder hebben we er al bij stil gestaan dat het belangrijk is om kritisch te zijn op wat je koopt. Maar hoe duurzaam het product ook is wat je koopt, uiteindelijk komt het toch bij het afval terecht.

Lees meer...

Groen op weg

fair finance1Sinds 2014 zijn we 'Groene Kerk'. Die titel nodigt uit om ons te blijven afvragen wat goed is en wat nog beter kan. In 2015 staat de werkgroep Kerk in Actie Culemborg stil bij alledaagse afwegingen die raakvlak hebben met duurzaamheid. Ons vierde thema betreft geld.

In de bijbel gaat het zowel in het oude als het nieuwe testament best vaak over geld.

Lees meer...