Protestantse Gemeente Culemborg

Wees warmhartig – De afsluiting 

Op 31 oktober werd de actie Wees Warmhartig – de actie ter ondersteuning van en in arme landen voor de COVID-bestrijding – afgesloten.

 

In de zondagse dienst werd ruim aandacht aangegeven aan gedane acties en een voorlopige stand van zo’n € 8.500,- gemeld. Dat nog los van de opbrengsten van de veiling, statiegelden en laatste collecte. Een resultaat om dankbaar voor te zijn! Dankbaar aan alle gulle gevers, de actie-deelnemers, de veiling-participanten en aan allen die meedachten, meeliepen, meededen, meedeelden, meevoelden! Of misschien wel alles door elkaar! COVID raakt ons allemaal, maar er zijn veel landen die niet zomaar, zoals Nederland, € 82 miljard op tafel leggen om de effecten van COVID te dempen.  

 

Het bedrag dat de actie opbracht zal naar de landelijke Kerk in Actie-organisatie worden overgemaakt, voor hun specifieke hulpprogramma's. Waar mogelijk, zullen we u nader informeren.
Op 14 november werd een symbolische cheque van € 10.641 overhandigd aan Maaike Wigboldus van Kerk in Actie (kijk hier voor de foto's).


Wat hier blijft, zijn onze gedachten van dankbaarheid over het meeleven met velen, in deze bijzondere tijd.

Voorgeschiedenis
Van Pinksteren tot 31 oktober voerden we in onze gemeente actie voor mensen elders in onze wereld die lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Wij wilden zoveel mogelijk geld bijeenbrengen.
Daarom hebben we vanaf de startdienst op 5 september een online veiling georganiseerd. Het idee van de veiling was niet nieuw; we deden dat al eerder.

De veiling
veilinghamerOp de veilingwebsite kon men diensten of producten aanbieden, waarop gemeenteleden een bod kunnen doen. De hoogste bieder wordt de persoon die de dienst of het product afneemt. Het bedrag was in zijn geheel bestemd voor de actie Wees warmhartig.

Andere acties
Daarnaast hadden diverse groepen initiatieven ontwikkeld om bij te dragen aan het project, zoals bezingingsbijeenkomsten, meelopen (met Wim en Gré van der Vaart), gebaks verkoppen en statiegeldflessen ophalen.


Voor een volledig overzicht, kijk nog even naar onderstaande artikelen: