Protestantse Gemeente Culemborg

Iedere twee jaar komt er een informatieboekje uit met de meest recente gegevens over onze gemeente. In dit boekje vindt u ook meer adresgegevens van gemeenteleden, die we op deze website niet allemaal vermelden.
Wilt u een informatieboekje ontvangen? U kunt er één meenemen uit de kerk of opvragen bij uw buurtouderling of pastoraal medewerker.