Protestantse Gemeente Culemborg

duurzaamIn samenspraak met de diaconie is in Culemborg de werkgroep "Kerk in Actie Duurzaam" (KiAD) opgezet. De werkgroep wil binnen onze gemeente een platform zijn voor bewustwording dat ons handelen kan bijdragen aan een duurzame en solidaire economie. In het visiedocument staat verwoord dat duurzaam handelen te maken heeft met praktisch handelen. Zoals 'geloven' een werkwoord is, is duurzaam handelen het dagelijks vorm geven aan de christelijke levensovertuiging. Onze gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor de samenleving.

In 2014 heeft de Algemene Kerkenraad besloten zich, als eerste stap, aan te melden als 'groene kerk'.