Protestantse Gemeente Culemborg
duurzaam

In het kerkblad heeft u kunnen lezen dat de kerkrentmeesters besloten hebben deel te nemen in een collectief zonnepanelenproject in Parijsch. Er is gekozen voor het meedoen aan dit collectieve zonnedak omdat de daken van onze kerkgebouwen niet geschikt zijn voor zonnepanelen.
U heeft misschien ook een dak dat niet geschikt is voor zonnepanelen. Dan is een collectief zonnedak voor u
wellicht ook een uitgelezen kans om aan duurzame opwekking van energie te doen.       Op zondag 28 mei a.s. zal Jan Boiten – aansluitend aan de gezamenlijke dienst in de Open Hof – nadere tekst en uitleg geven over dit project.

Op dezelfde zondag is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen in de kerktuin. Ton de Bruin zal geïnteresseerden nadere tekst en uitleg geven over de opzet van de tuin, en de planten die erin voorkomen.