Protestantse Gemeente Culemborg

kerk in actie

Het evangelie leert ons dat we mogen werken aan Gods vrede en gerechtigheid op aarde. Kerk in Actie Culemborg (KiAC) ondersteunt daarom waardevolle initiatieven, via christelijke partnerkerken en organisaties wereldwijd. Daarvoor wordt op verschillende manieren draagvlak gezocht binnen de PKN-gemeente Culemborg.