Protestantse Gemeente Culemborg
Spoorzoekers drie pastores
Uitnodiging
 
Hier de foto's van de drie avonden

Sinds januari 2018 is ds. Elsje Braam de nieuwe voorganger in de protestantse wijkgemeente Open Hof. Om elkaar als voorganger en gemeenteleden, van Open Hof en Barbara, te leren kennen, bieden we graag gelegenheid elkaar te ontmoeten. Daarbij is de gedachte opgekomen, dat het goed zou zijn ouderenpastor Yolanda van der Stelt en ds. Henri Veldhuis in deze kennismaking te betrekken. Ook in het kader van de voortgaande integratie van de beide wijkgemeenten past het elkaar in deze bijeenkomsten te ontmoeten en nader te leren kennen.

Namens beide kerkenraden van de wijkgemeenten Open Hof en Barbara nodigen wij u uit om, als gemeenteleden en pastores, maar ook als gemeenteleden onderling, nader met elkaar kennis te maken. U kunt kiezen uit twee avonden of een middag, waarop we aan de hand van een inspirerende werkvorm met elkaar in gesprek gaan.
Natuurlijk willen we u gastvrij ontvangen, dus voor koffie en thee wordt gezorgd!

Kies een middag of een avond:

Spoorzoekers I :  Dinsdagmiddag 5 juni, 14.30 uur, in de Open Hof

Spoorzoekers II : Woensdagavond 6 juni, 20.00 uur, in de Oranje Nassau School                               (Watermolenpad 1)

Spoorzoekers III : Dinsdagavond, 12 juni, 20.00 uur, in de Open Hof

Mocht vervoer naar de bijeenkomst een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met:
- Jan Roest, voor beide bijeenkomsten in de Open Hof, tel. 514000
of
- Jan van de Berge, voor de bijeenkomst in de Oranje Nassau School, tel. 531567

Zij regelen dan dat u wordt opgehaald en weer thuisgebracht!