Protestantse Gemeente Culemborg

De kerkdienst van 15 november kunt u via deze link terugkijken.

De liturgie kunt u hier vinden.

U kunt de dienst ook terugluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Er wass ook een moment voor de collecte ingeruimd: u kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op de hieronder genoemde bankrekening. De gemiddelde opbrengst van de collecte op een zondag is verdeeld in een verhouding van 60% voor de diaconie en 40% voor de kerkdienst. U kunt één bedrag overmaken en dat bedrag zal dan in deze verdeling bestemd worden voor de diaconie (voor het Armoedefonds Nederland) en de kerkdienst.
Het banknummer is: NL15 RABO 0373 7365 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 15 november 2020'.