Protestantse Gemeente Culemborg

De Barbara gemeente heeft een eigen cantororganist in dienst, die in samenwerking met de predikant en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zorg draagt voor de muziek in de kerkdienst. De cantororganist is ook dirigent van de Barbara Cantorij.