Protestantse Gemeente Culemborg

Op de gemeenteavond van dinsdag 16 oktober jl. kwam onder andere het voorstel voor een nieuwe gezamenlijke liturgie aan de orde, de zogenaamde raamliturgie.

Deze raamliturgie kunt u hier downloaden en de bijbehorende toelichting is hier te vinden.

 Muziek_tekensDe gemeente van de Grote of Barbarakerk heeft een rijke liturgische en kerkmuzikale traditie. Daarin is ook veel aandacht voor nieuwe liturgische teksten en kerkmuziek. Een deel daarvan komt uit de eigen kring van de gemeente, en wordt gemaakt
door cantor-organisten en twee dichters met een meer dan locale reputatie:

Lees meer...

LiturgieboekjesLiturgie in de Open Hof
Bij de liturgie van de kerkdiensten in de Open Hof schreef ds. Helma van Loon een boekje met de nodige uitleg. Het is hier beschikbaar als pdf-bestand: Gang door de Kerkdienst en het Kerkelijk Jaar.


Liturgie in de Barbara

Bij de liturgie van de kerkdiensten in de Barbarakerk is een boekje met uitleg en voorbeelden. Het is hier beschikbaar als pdf-file: Liturgie
In 1995-1996 schreef Arie Noordsij een reeks korte artikelen in het kerkblad over de liturgie van de kerkdiensten in de Grote of Barbarakerk. De artikelen werden later gebundeld tot een brochure die hier beschikbaar is als pdf-bestand: Vierende gemeente.

LvdWIn de ochtenddiensten wordt steeds een kinderlied gezongen. Dat lied is speciaal gekozen voor de kinderen, passend bij het thema van de dienst. Bekijk hier het  Lied van de week, zodat u dit lied thuis met uw kinderen van tevoren kunt oefenen.

De cantor-organist en enkele gemeenteleden verzorgen de cantatvespers. Dit zijn ‘lekendiensten' in de avond met een eigen liturgisch karakter. De liturgie van de vesper vindt men achter in het Liturgieboekje van de Grote of Barbarakerk.

TaizeDe Oecumenische Liturgische Werkgroep verzorgt een aantal bijzondere vesperdiensten in Advent en Veertigdagentijd.

Per jaar worden door de oecumenische Taizé-werkgroep drie Taizévieringen georganiseerd en door de Stichting Kunst in de Kerk één vesper waarbij kunst centraal staat.

Open Hof
In de Open Hof wordt op zes zondagen per jaar het Heilig Avondmaal gevierd. De deelnemers komen naar voren, ontvangen brood en wijn of druivensap, en keren dan terug naar hun zitplaats. In deze viering kunnen ook gedoopte kinderen samen met hun ouders deelnemen. Eén keer in de twee jaar wordt er een ontbijt georganiseerd voor ouders met jonge kinderen, voorafgaande aan een dienst van Schrift en Tafel. Tijdens het ontbijt wordt de betekenis van het avondmaal aan de kinderen uitgelegd.

 

AvondmaalBarbarakerk
In de Grote of Barbarakerk wordt ongeveer eenmaal per zes weken het Heilig Avondmaal gevierd in een kring rondom de kerkbanken van het middenschip. Brood en alcoholvrije wijn worden aan elkaar doorgegeven. Ook kinderen zijn welkom om deel te nemen aan het Avondmaal.