Protestantse Gemeente Culemborg

Op de gemeenteavond van dinsdag 16 oktober jl. kwam onder andere het voorstel voor een nieuwe gezamenlijke liturgie aan de orde, de zogenaamde raamliturgie.

Deze raamliturgie kunt u hier downloaden en de bijbehorende toelichting is hier te vinden.