Protestantse Gemeente Culemborg
OH gedenktafel

Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt tijdens de kerkdienst een steen op de gedenktafel gelegd, met daarop de naam van de overledene en de data van geboorte en overlijden. Terwijl de ouderling de steen op de gedenktafel legt, zal vanaf nu het lied ‘Wij noemen je naam’ klinken. De tekst is van René van Loenen en de muziek van Marijn Slappendel.

Een toelichting van René op de tekst: “Ik vond het nog niet zo gemakkelijk deze tekst te schrijven. Je gebruikt voor zo'n moment van herdenken al gauw te grote woorden, te dwingend of te zwaar van toon. Het is daarom een uiterst sober lied geworden met korte regels, niet in een heel soepel ritme, maar eerder 'stamelend': twee strofen met de regel 'om wie je was' en één strofe met de regel 'om wie je bent'. De dood is onomkeerbaar. Je wordt niet meer wie je was, je wordt wie je in Gods ogen bent. 'Je zwijgen raakt ons diep', maar de dood heeft niet het laatste woord.”

De tekst en melodie van het lied vindt u hier en een opname (met zang van Janny Rijneveld) vindt u hier.