Protestantse Gemeente Culemborg

Open_Hof_Liturgisch_centrumIn de Open Hof houdt de Taakgroep Eredienst zich bezig met de liturgie. In de Barbarakerk is de Commissie Liturgie daarvoor aangesteld.


Open Hof
De Open Hof gemeente kent de taakgroep Eredienst met als taken: bezinning op inhoud en vormgeving van de kerkdiensten en waar nodig helpen bij de organisatie en uitvoering  hiervan. Tot het werk van de taakgroep behoort ook het werven van gastpredikanten, het opstellen en bijhouden van het rooster van organisten en het zondagrooster voor de ouderlingen. De taakgroep bestaat uit de predikant, één of meer ambtsdragers (waaronder bij voorkeur een diaken) en één of meer gemeenteleden.


Grote of Barbarakerk
In de Barabarkerk is een Commissie Liturgie aangesteld door de kerkenraad. Deze commissie adviseert de kerkenraad bij besluiten over de liturgie van de erediensten. Bovendien verzorgt de Commissie Liturgie de voorlichting over liturgie aan de gemeente. De commissie bestaat uit de predikant, de cantor-organist en enkele andere gemeenteleden.

De gemeente van de Grote of Barbarakerk heeft een rijke liturgische en kerkmuzikale traditie. Daarin is ook veel aandacht voor nieuwe liturgische teksten en kerkmuziek. Een deel daarvan komt uit de eigen kring van de gemeente, gemaakt door cantor-organisten en twee dichters met een meer dan locale reputatie:
Bert Lassing (cantor-organist tot oktober 2005), Marijn Slappendel (cantor-organist sinds oktober 2005), René van Loenen en Kees van der Zwaard. Het zou jammer zijn als hun werk niet voor breder kerkelijk publiek beschikbaar zou zijn. Daarom wordt hier met hun instemming een deel van hun liturgische en kerkmuzikale werk gepubliceerd voor vrij gebruik (in pdf-bestanden).

Lees meer: Liturgische teksten en composities