Protestantse Gemeente Culemborg

KoZMeestal krijgt u in de ochtenddiensten en soms ook in de avonddiensten een orde van dienst uitgereikt. In de kerkdiensten volgen wij over het algemeen het oecumenische leesrooster De Eerste Dag. De kindernevendienst volgt vaak ditzelfde rooster via het materiaal dat Kind op Zondag daarvoor aanreikt.

Onze beide kerken hebben ieder een eigen liturgieboekje.

Liturgieboekje Barbarakerk
Voor de Grote of Barbarakerk is er een liturgieboekje, dat veel informatie biedt over de in deze kerk gebruikte liturgie en uitleg geeft bij de verschillende onderdelen van de eredienst. Tegen betaling kunt u zelf een exemplaar aanschaffen (verkrijgbaar bij de predikant).
Download het liturgieboekje van de Barbarakerk.

Liturgieboekje Open Hof
In de Open Hof ligt een boekje in de hal met als titel ‘Gang door de kerkdienst en het kerkelijk jaar’. U kunt een exemplaar meenemen. Download het liturgieboekje van de Open Hof.