Protestantse Gemeente Culemborg
Job 250Zondag 17 juni 2019 ging de kerkdienst in de Barbara voor de tweede keer over Job. Een deel van het Job-verhaal werd verbeeld door Dik Helmond en Kees van der Zwaard.

Hier het fotofilmpje
En hier de preek (ds. Henri Veldhuis) met als thema: 'U weet: ik ben onschuldig!'
Pinksteren 2018 BarbaraIn de Pinksterdienst (20 mei 2018) werd het verhaal van de torenbouw van Babel aansprekend verbeeld door een groep van acht jongeren (regie: Kees van der Zwaard; coördinatie: Els van der Giessen).

Hier de foto's, ook van het symbolisch bloemschikken en de collectemuziek (fluit en piano).
Maria en MariaOp zondag 14 mei was er in de Grote of Barbarakerk een verbeelding bij de vierde en laatste mantel van het Vrouwenmantelproject. Het was een dubbelmantel voor Maria, de moeder van Jezus, en Maria van Magdala. In verbeelding en preek waren 'liefhebben', 'vasthouden' en 'loslaten' centrale motieven.

Hier de foto's, een fotofilmpje en de preek.
Verbeelding Joh DoperIn de adventstijd (2016) zagen we Johannes de Doper optreden met 'vuur in de matel', in de tweede mantel gemaakt door deelnemers aan het mantelproject.
Hier het filmpje en de foto's van de verbeelding door de Verbeeldingsgroep.

verbeelding GethsemaneIn de gezamenlijke dienst van 7 februari werd het verhaal van Jezus in Gethsemane (Lukas 22: 39-46) verbeeld door de Verbeeldingsgroep.

 

Hier het fotofilmpje en de preek

Hooglied verbeeldingIn de gezamenlijk kerkdienst van 19 april (Grote of Barbarakerk) gingen verbeelding en preek over Hooglied 1: 1-9, met als thema: Je bent heerlijk!

 

Hier een filmpje van de verbeelding,
hier de foto's,

en hier de preek (ds. Henri Veldhuis)