Protestantse Gemeente Culemborg
Pinksteren 2018 BarbaraIn de Pinksterdienst (20 mei 2018) werd het verhaal van de torenbouw van Babel aansprekend verbeeld door een groep van acht jongeren (regie: Kees van der Zwaard; coördinatie: Els van der Giessen).

Hier de foto's, ook van het symbolisch bloemschikken en de collectemuziek (fluit en piano).