Protestantse Gemeente Culemborg
LvdWIn de ochtenddiensten van beide gemeenten wordt steeds een kinderlied gezongen, passend bij het thema van de dienst. De lijst van 'Lied van de week' kan met bijbehorende muziekbestanden en teksten tevoren worden toegezonden aan belangstellende kinderen en hun ouders.

De liederen die in de Barbara gemeente worden gezongen:

 

 Datum

 Lied

13 mei Het water steeg wel hoog (AWN I,3)
20 mei 't Is feest vandaag (Gez. 683)
27 mei De vogels in de bomen (AWN II,29)
3 juni 'k Stel mijn vertrouwen (GoZ 187)
10 juni Je hoeft niet bang te zijn (Gez. 935)
17 juni Voor mij is geluk (Gez. 783)
1 juli De tafel van samen (Gez. 385)
8 juli Wil je opstaan (Iona 40)

AWN: Alles wordt nieuw
EL: Evangelische liedbundel
GoZ: Geroepen om te zingen
MAW: Met andere woorden