Protestantse Gemeente Culemborg

BelijdeniscatecheseOm beurten verzorgt één van beide predikanten de belijdenis­catechese. Aan het begin van elk seizoen wordt in onderling overleg besloten hoe de belijdeniscatechese concreet vorm krijgt. Je kunt je aanmelden voor belijdeniscatechese bij één van beide predikanten.

Meestal wordt er op Palmzondag openbare belijdenis afgelegd in een gezamenlijke dienst. Die vindt beurtelings plaats in de Open Hof en de Barbarakerk.