Protestantse Gemeente Culemborg
Na het plotselinge overlijden van ds. Henri Veldhuis zoekt de Protestantse Gemeente Culemborg een predikant die de periode tot eind 2022 kan overbruggen. 

Wij zoeken een predikant(e) die in die periode kan bijdragen aan het verder vorm geven aan de nieuwe geïntegreerde gemeente. 
Het gaat om een predikantsplaats van 0,5 fte.

Voor de volledige tekst van de vacature-advertentie: klik hier.