Protestantse Gemeente Culemborg

Algemene_kerkenraadOp 1 januari 2011 zijn de Open Hof en de Barbara gemeente gefuseerd. Er is nu een Algemene Kerkenraad en daarnaast twee wijkkerkenraden.

Een kerkenraad wordt gevormd vanuit drie colleges: het pastoraat, de diaconie en de kerkrentmeesters. In elk college hebben ambtsdragers zitting, die daarmee tevens lid zijn van de kerkenraad en vaak ook medewerkers die wel lid zijn van het desbetreffende college, maar niet van de kerkenraad. De kerkenraad vergadert in de regel acht keer per jaar. Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit de predikant (in de Algemene Kerkenraad beide predikanten), preses (voorzitter), scriba (secretaris) en een vertegenwoordiger per college.

 

Lees meer...