Protestantse Gemeente Culemborg

De kerkenraad heeft conform de richtlijnen van kabinet en RIVM en het protocol van de PKN een gebruiksplan opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe verspreiding van het coronavirus door kerkelijk gebruik zoveel mogelijk voorkomen kan worden.