Protestantse Gemeente Culemborg

enqueteAl vele jaren heeft het kerkblad hetzelfde uiterlijk en een vertrouwde samenstelling. Natuurlijk willen we wat goed is behouden, maar we willen in het kader van de integratie ook graag kijken wat beter of anders kan. Dat kan alleen met hulp van u als gemeentelid!
Laat ons weten hoe u het kerkblad waardeert, wat u aanspreekt en wat minder, hoe en hoe vaak u het kerkblad wilt ontvangen en welke suggesties u heeft.

Tegelijk horen we graag uw mening over de weekbrief en de website, zodat we de manier van communiceren zo passend mogelijk kunnen maken. Daarom doen we een beroep op u om de enquête in te vullen.  

Hoe meer ingevulde enquêtes we terugkrijgen, hoe duidelijker we een richting meekrijgen voor de ontwikkeling van kerkblad, weekbrief en website. Daarom alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Wanneer er meerdere gezinsleden zijn die een enquête kunnen en willen invullen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld!

U vindt de enquête als losse bijlage bij het kerkblad en ook zijn (extra) exemplaren verkrijgbaar in beide kerkgebouwen. Maar het makkelijkst is het om deze digitaal in te vullen, klik hier om naar de enquête te gaan.

Namens de Commissie Integratie, Daniël Jumelet