Protestantse Gemeente Culemborg

WelkomAls u pas in Culemborg komt wonen krijgt de kerk dit meestal automatisch door via de bevolkingsadministratie. De kerkelijke ledenadministratie informeert het buurtpastoraat. Wij gaan bij ieder nieuw gemeentelid ten minste één keer thuis op bezoek. Zo’n bezoek is vaak een praatje aan de deur. We geven u schriftelijke informatie, maar ook een uitgebreider gesprek of een vervolgafspraak is mogelijk. We nodigen u uit om één van onze beide wijkkerken te bezoeken.


Een gemeente kiezen
De Barbarakerk en de Open Hof vormen samen één Protestantse Gemeente vanaf 1 januari 2011. Tot die tijd was de Barbarakerk een hervormde gemeente en de Open Hof een gereformeerde kerk. Op deze website vindt u meer informatie over de geschiedenis van beide kerken en eigen profielen van beide kerken (zie: Wijkgemeente Barbara en Wijkgemeente Open Hof). Als u lid wordt van onze gemeente, kunt u zelf een keuze maken welke van beide kerken u wilt bezoeken. We ondernemen veel activiteiten samen, organiseren ook gezamenlijke kerkdiensten, maar de meeste diensten vinden plaats in onze twee verschillende gebouwen.


Alleen lokale registratie
Als u geen lid wilt zijn van de landelijke PKN, maar wel van de Protestantse Gemeente te Culemborg, kunt u zich lokaal laten registreren bij alleen de Culemborgse gemeente. Stuur dan een bericht naar de kerkelijke ledenadministratie met een verzoek daartoe, en geef daarbij ook aan bij welke wijkgemeente u wilt horen.

Welkom tijdens de kerkdienst
In beide wijkgemeenten nodigen we nieuw ingekomen gemeenteleden twee keer per jaar uit voor een ochtenddienst, waarin we hen welkom heten. Ook door samen koffie te drinken na de dienst of door deel te nemen aan activiteiten in onze gemeente, hopen we dat u zich snel thuis zult voelen.