Protestantse Gemeente Culemborg

AmnestyInternationallogoRegelmatig liggen bij de ingang van de kerk brieven met toelichting van Amnesty International ter ondersteuning van gewetensgevangenen. U kunt de brieven voor of na de kerkdienst ondertekenen.

Website: Amnesty Culemborg