Protestantse Gemeente Culemborg
Job 250Zondag 17 juni 2018 ging de kerkdienst in de Barbarakerk voor de tweede keer over Job. Een deel van het Job-verhaal werd verbeeld door Dick Helmond en Kees van der Zwaard.

Hier het fotofilmpje.
En hier de preek (ds. Henri Veldhuis) met als thema: 'U weet: ik ben onschuldig!'
Pinksteren 2018 BarbaraIn de Pinksterdienst (20 mei 2018) werd het verhaal van de torenbouw van Babel aansprekend verbeeld door een groep van acht jongeren (regie: Kees van der Zwaard; coördinatie: Els van der Giessen).

Hier de foto's, ook van het symbolisch bloemschikken en de collectemuziek (fluit en piano). 
Rijke vrouw LazarusIn de gezamenlijke dienst van 18 juni 2017 werd het verhaal van 'De rijke man en de arme Lazarus' (Lucas 16: 19-31) in beeld gebracht door de verbeeldingsgroep.
Hier een fotofilmpje en de foto's

Bovendien werden de World Servants uitgezwaaid en nam Johannes Doornbos afscheid als voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Hier de foto's.
Maria en MariaOp zondag 14 mei 2017 was er in de Grote of Barbarakerk een verbeelding bij de vierde en laatste mantel van het Vrouwenmantelproject. Het was een dubbelmantel voor Maria, de moeder van Jezus, en Maria van Magdala. In verbeelding en preek waren 'liefhebben', 'vasthouden' en 'loslaten' centrale motieven. 

Hier de foto's en een fotofilmpje.
Verbeelding Joh DoperIn de adventstijd (2016) zagen we Johannes de Doper optreden met 'vuur in de matel', in de tweede mantel gemaakt door deelnemers aan het mantelproject.
Hier het filmpje en de foto's van de verbeelding door de Verbeeldingsgroep. 
verbeelding GethsemaneIn de gezamenlijke dienst van 7 februari 2016 werd het verhaal van Jezus in Gethsemane (Lukas 22: 39-46) verbeeld door de Verbeeldingsgroep.

Hier het fotofilmpje.

Hooglied verbeeldingIn de gezamenlijk kerkdienst van 19 april 2015 (Grote of Barbarakerk) gingen verbeelding en preek over Hooglied 1: 1-9, met als thema: Je bent heerlijk!

 

Hier een filmpje van de verbeelding, en
hier de foto's.