Protestantse Gemeente Culemborg

DiaconaatDe taak van de diaconie is de dienst aan de naaste op maatschappelijk en materieel vlak, plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Belangrijk hierbij zijn goede informatievoorziening, bewustmaking en effectieve fondsenwerving. 


Het college van Diakenen bestaat uit de volgende diakenen:

Lees meer...

Diaconaat_02Hoewel de sociale voorzieningen in Nederland relatief goed zijn, kunnen er situaties ontstaan waarin aanvullende individuele hulp nodig is. U kunt hiervoor  een beroep doen op de diaconie.

logo inloophuisAl bijna 25 jaar is het Inloophuis een vertrouwd begrip in Culemborg. De huiskamer aan de Parklaan 195 is er voor iedereen die behoefte heeft aan contact en gezelligheid of een luisterend oor. Dat was zo in het begin en zo werkt het nog steeds: je bent er van harte welkom voor een praatje of gewoon samen zijn. Alleen is immers ook maar alleen en je wilt ook wel eens je verhaal kwijt. Aan de grote tafel zit altijd wel iemand die wil luisteren. Gastvrouwen en – heren verwelkomen je er met een kopje koffie of thee en zorgen voor een fijne sfeer. Soms worden er een spelletje gedaan of muziek gemaakt. Af en toe samen eten in plaats van alleen achter je bordje, dat kan er ook.

Voor wie ook eens binnen wil lopen: het Inloophuis aan de Parklaan 195 is geopend op dinsdag, donderdag en zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Het Inloophuis Culemborg is een initiatrief van de diaconieën van de PKN en van de R.K Geloofsgemeenschap H. Barbara, maar is uitdrukkelijk bedoeld voor alle inwoners van Culemborg, ongeacht achtergrond, status of leeftijd. Het Inloophuis wordt draaiende gehouden door vrijwilligers.

RoosevelthuisElk jaar gaan ook vanuit onze gemeenten gehandicapten, langdurig zieken of ouderen die niet meer zelf op vakantie kunnen, een week op vakantie naar Nieuw Hydepark (voorheen het Roosevelthuis) in Doorn. De diaconie kan zo nodig bijdragen in de kosten.

Subcategorieën