Protestantse Gemeente Culemborg

De Protestantse Gemeente Culemborg maakt, evenals de Evangelisch-Lutherse Gemeente Culemborg, onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde. 

 

Wie zijn we?

We zijn een gemeenschap waarin de beleving van geloof en zingeving verbonden is met

  • God (de Eeuwige), de betekenis van Jezus en de verhalen uit de Joodse traditie,
  • de mensen op onze levensweg - binnen en buiten onze gemeente - en
  • de wereld om ons heen.

Wat doen we?

Lees meer...

20190707 integratiedienst Op zondag 7 juli 2019 vierden we de integratie van de beide wijkgemeenten, namen we afscheid van ambtsdragers, werd er een nieuwe ambtsdrager bevestigd en werd de officiële integratie-verklaring ondertekend.

Vooraf begonnen we in beide kerken afzonderlijk en liepen daarna naar de Varkensmarkt. Verbonden door veelkleurige linten wandelden we zingend naar de Grote of Barbarakerk voor de kerkdienst.

Hier de foto's van deze bijzondere zondagmorgen.

nieuw logo PGC kleurVanaf de integratie van de twee wijk-gemeenten op 1 juli 2019 hanteren we als Protestantse Gemeente Culemborg een nieuw logo.

De stijl van het logo is overgenomen van de huisstijl van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland.


Vóór de integratie hanteerden we het onderstaande logo.

Logo_PGC_kleur_25In dit logo was verbeeld hoe twee wijkge­meenten, elk met hun eigen kleur, samengaan en elkaar ontmoeten op het kruispunt in het midden.

Je kunt ook zeggen: twee wijkgemeenten die cirkelen rond het kruis van Christus, middelpunt van ons leven.

 

Gemeenteavond_02Van tijd tot tijd organiseert de kerkenraad een gemeenteavond. Daar wordt de gemeente geïnformeerd en geraadpleegd over belangrijke ontwikkelingen, en wordt een impuls gegeven aan gezamenlijke meningsvorming over belangrijke onderwerpen. Een gemeenteavond kan meer een bezinnend karakter hebben, of plaatsvinden i.v.m. noodzakelijke besluitvorming, zoals over het beroepen van een nieuwe predikant.

De Protestantse Gemeente Culemborg is met ingang van 1 juli 2019 één geïntegreerde gemeente zonder wijkgemeenten.

Dit is het organisatorische sluitstuk van een proces dat tientallen jaren geleden is begonnen. De Nederlands Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Culemborg hebben jarenlang gesproken over een steeds verdergaande samenwerking. 

Lees meer...

Fusie akteOudjaarsdag 31 december 2010 is een gedenkwaardige dag geworden in de geschie­denis van de hervormde Barbara gemeente en de gereformeerde kerk van de Open Hof te Culemborg.
's Ochtends om 11.30 uur werd ten kantore van Notarissen Ton & Van den Broecke de akte getekend waarmee beide gemeenten, met ingang van 1 januari 2011, fuseerden tot Protestantse Gemeente te Culemborg. De fusie werd gevierd in een feestelijke gezamenlijke kerkdienst op zondag 9 januari in de Grote of Barbarakerk.

Hier de foto's: ondertekening fusiestukken en feestelijke viering.
Hier het fusiebesluit