Protestantse Gemeente Culemborg

BelijdeniscatecheseDe belijdenis­catechese wordt verzorgd door de predikant. Aan het begin van elk seizoen wordt in onderling overleg besloten hoe de belijdeniscatechese concreet vorm krijgt. Je kunt je bij de predikant aanmelden voor belijdeniscatechese.

Meestal wordt er in de kerkdienst op Palmzondag openbare belijdenis afgelegd.