Protestantse Gemeente Culemborg

OecumeneIn 1969 is in Culemborg de Raad van Kerken opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse kerken in Culemborg, dat de onderlinge contacten tussen kerken, kerkbesturen en kerkleden wil bevorderen. De Raad vertegenwoordigt in sommige situaties de kerken naar buiten toe bij representatieve aangelegenheden en overlegsituaties.

De Raad van Kerken Culemborg heeft een eigen website.