Protestantse Gemeente Culemborg

Vrede verbindt 25Op zondag 20 september 2015 vond in de Grote of Barbarakerk een oecumenische viering plaats in het kader van de vredesweek, met als thema ‘Vrede verbindt’. Voorgangers waren ds. Detlef Bohlken (evangelisch-luthers) en ds. Helma van Loon (Open Hof). Muzikale medewerking werd verleend door de Barbara Cantorij o.l.v. Marijn Slappendel.

 

Klik hier om de foto's te bekijken.

 

Het thema werd uitgediept aan de hand van het verhaal van Noömi, die met haar gezin vanwege een hongersnood van Israël naar Moab vlucht, en na de dood van haar man en haar twee zonen met haar Moabitische schoondochter Ruth terugkeert naar Israël.

De meeste bij de Raad van Kerken Culemborg aangesloten geloofsgemeenschappen hadden die morgen geen eigen dienst, zodat gelovigen uit diverse kerken samen konden komen in één viering. De collecte was bestemd voor vluchtelingenwerk in Culemborg, in het bijzonder voor gezinshereniging.