Protestantse Gemeente Culemborg

Een abonnement op het kerkblad  kost minimaal € 8,- per jaar. Wilt u deze bijdrage bij voorkeur eenmaal per jaar via automatische incasso overmaken op bankrekening NL77FVLB0699543134 ten name van 'CvK Prot. gemeente inz. kerkblad' te Culemborg o.v.v. 'Abonnement kerkblad'.