Protestantse Gemeente Culemborg

Een abonnement op het kerkblad  kost minimaal € 8,- per jaar. Wilt u deze bijdrage bij voorkeur eenmaal per jaar via automatische incasso overmaken op bankrekening NL45 RABO 0373 7175 47 ten name van 'CvK Prot. gemeente inz. kerkblad' te Culemborg o.v.v. 'Abonnement kerkblad'.