Protestantse Gemeente Culemborg

groene kerkSinds eind 2014 mogen we ons 'Groene Kerk' noemen.
Zie: http://www.groenekerken.nl.
Dat maakt dat we ons moeten blijven afvragen wat goed is en wat nog beter kan. Daarom staat de werkgroep Kerk in Actie Culemborg in 2015 stil bij alledaagse afwegingen die raakvlakken hebben met duurzaamheid. Om zodoende het inzicht te vergroten hoe we met de dagelijkse keuzes die we maken, invulling kunnen geven aan rentmeesterschap.
Om onze gedachten te scherpen komt steeds een ander thema aan de orde.

Zie de vier artikelen hieronder.