Protestantse Gemeente Culemborg

Groen op weg

fair finance1Sinds 2014 zijn we 'Groene Kerk'. Die titel nodigt uit om ons te blijven afvragen wat goed is en wat nog beter kan. In 2015 staat de werkgroep Kerk in Actie Culemborg stil bij alledaagse afwegingen die raakvlak hebben met duurzaamheid. Ons vierde thema betreft geld.

In de bijbel gaat het zowel in het oude als het nieuwe testament best vaak over geld.

De consequente boodschap van de Bijbel over het beheer van geld is, dat we wijs moeten zijn: Het is niet verkeerd om rijk te zijn, maar het is wel verkeerd om van geld te houden. Het is niet verkeerd om arm te zijn, maar het is wel verkeerd om geld aan onbenullige zaken te verkwisten.
De bijbel roept ons vooral op om verstandig met ons geld om te gaan: geld sparen, maar niet ophopen; .geld uitgeven, maar wel op een verantwoorde manier.

Fair finance

Mogen we u vragen om eens te kijken naar uw financiën. In het bijzonder naar uw spaargeld. Banken en verzekeraars gebruiken uw spaargeld om te investeren. Maar doen ze dat in vervuilende industrie of in zonne-energie? In dierproeven of biologische landbouw?

fair finance 2Er is een vergelijkingssite die laat zien wat uw bank of verzekeringsmaatschappij doet met uw geld (http://eerlijkegeldwijzer.nl/). De site toont precies hoeveel zij investeren in bijvoorbeeld klimaat, dierenwelzijn, wapens of arbeids- en mensenrechten. En hoe dat bij andere banken zit. Bent u tevreden met wat u ziet?

fair finance 3Kijkt u in dit verband ook eens of u niet wat geld kunt beleggen in Oikocredit (https://www.oikocredit.nl/). Via Oikocredit kunt u ervoor zorgen dat uw spaargeld als microkrediet beschikbaar komt voor beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden. Uw financiële rendement is ca. 1,5%, maar u haalt bovendien een sociaal rendement: u biedt ondernemende mensen elders de kans om zelf uit de armoede te komen. Niet voor niets heeft Oikocredit als motto: investeren in mensen.
Op deze manier kan fair finance helpen om op de gevraagde wijze wijze met geld om te gaan.

Op de site van Micha Nederland treft u over dit en vele andere onderwerpen prikkelend materiaal. Er wordt o.a. een moderne versie van de profeet Micha opgevoerd, die een visie geeft op hetgeen Micha ons heden ten dage te zeggen heeft. De Micha monoloog over geld is nr. 4.2. (http://www.michanederland.nl/cursus-oud/micha-monologen/)