Protestantse Gemeente Culemborg

Eva klein Op zondag 24 oktober stond het beeld 'Eva' van Dirkje Ebbers centraal in de dienst waarin ds. Henri Veldhuis voorging. 
Andere Bijbelse
beelden van Dirkje waren op 24 en 31 oktober ook nog te bekijken.Dirkje, lid van de Barbara gemeente, houdt zich als vrijetijds beeldhouwer, geestelijk verzorger in de psychiatrie en onderwijsadviseur bezig met woord en beeld: zoekend hoe vormen van taal of steen kunnen uitdrukken waar het werkelijk om gaat. Bijbelse figuren als onderwerp nemen, levert 'lezingen van steen' op: een eigen interpretatie van een oud verhaal dat altijd over een existentiële kwestie gaat.

Maria klein

Maria (2005)

Beelden van Maria zijn overbekend. Ze kijkt in ontferming naar de mensen die net als zij almaar met voldongen feiten geconfronteerd worden. Gebeurtenissen die vaak veel groter zijn dan je kunt bevatten. Het is troostend te weten dat Maria het menselijke tobben begrijpt en handelde zoals ze deed: "en Maria bewaarde al deze woorden, overleggende die in haar hart." Het hart dat voelt alsof er een zwaard in gestoken wordt, als haar zoon sterft voor waarin hij gelooft.

 

 

 

batseba klein

Batseba (2007)

(2 Samuel 11)

Koning Davids oog valt op een prachtige vrouw die zich aan het baden is: Batseba. Hij wil haar hebben en krijgt haar ook. Al moet hij daarvoor nog wel de man van Batseba naar de frontlinies sturen om te sneuvelen. Batseba wordt de vrouw van David en de moeder van Salomo die later een machtige koning wordt, mede dankzij de lobby van zijn moeder. Dat God Davids handelswijze afkeurt, wordt duidelijk in het verdere levensverhaal van deze koning. Maar hoe zit het met Batseba? Verleidde ze, werd ze gebruikt, van allebei wat? Hoe zie je Batseba?

vrouwvanLot kleinDe vrouw van Lot (2006)

(Genesis 19)

Lot en zijn vrouw mogen vluchten uit hun woonplaats Sodom, vlak voordat die stad met zwavel en vuur uit de hemel verwoest wordt. Omkijken mag niet. Lots vrouw doet dat toch en verandert in een zoutpilaar. Straf voor ongehoorzaamheid? Verplaats je eens in haar situatie: je moet weg van wat je kent en veilig is, zelfs al deugt het misschien niet, je moet vooruit maar wat brengt je dat, wil je dat wel? Als je zowel vooruit als achteruit wilt, draai je je vast, verstijf je. In de joodse traditie wordt tegen iemand die lang in een rouwproces blijft hangen gezegd: pas op dat je niet wordt als de vrouw van Lot.

sara klein

En Sara lachte (2006)

(Genesis 18 en 21)

Sara zit voor haar tent. Haar man Abraham heeft hoog bezoek voor wie zij een feestmaal heeft aangericht. Ze hoort de gasten zeggen dat ze over een jaar terug zullen komen en dat zij, Sara, dan een kind gebaard zal hebben. Sara gooit haar hoofd achterover en lacht schamper: ja hoor, op mijn leeftijd, de overgang al voorbij. Mooie praatjes. Een jaar later lacht Sara weer, uit puur geluk. Ze heeft een zoon gekregen. Kijk hoe dat sprekend op elkaar lijkt: lachen omdat je er niet meer in gelooft en lachen om wat je in de schoot geworpen kreeg.

wachters klein

Wachters op de morgen (2009)

(Psalm 130)

Uitzien naar wat komt, naar iets wat beter of lichter is dan nu. Dat kan doen zuchten: “Ach, wanneer?” Er zijn verschillende manieren van wachten: angstig, verongelijkt, ongeduldig of tegen beter weten in. Deze wachters wachten èn waken. Ze blijven paraat. Er moeten er altijd een paar zijn die het verlangen wakker houden.