Protestantse Gemeente Culemborg

franciscusTerugblik op een geslaagde expositie.

Stichting Kunst in de Kerk kan terugkijken op een zeer geslaagde expositie met de werken van Wasili Wasin (van 8 april tot en met 15 mei)

Er zijn rond de 1300 bezoekers geweest. Een aantal werken is verkocht. Bezoekers kwamen uit Limburg tot Friesland en zelfs van over de landsgrenzen. Sommige bezoekers kwamen weer een tweede keer kijken.

Veel bezoekers werden geraakt door de werken. Dat bleek uit de gesprekken en uit de reacties die men in het gastenboek schreef.

De expositie werd georganiseerd door de Culemborgse Stichting Kunst in de Kerk in samenwerking met Galerie Zwijsen in Hoorn. Klik hier voor foto's van de iconen. Hier foto's van de opening.

Uit het gastenboek:

- Vertederend en emotievol door de eenvoud. Wat een gave om dit te kunnen uitbeelden.

-  Geweldig. En wat 'n sfeer in zo'n mooie kerk!

-  Een tentoonstelling met een buitengewone subtiele artisticiteit.  Een buitengewoon knappe weergave op moderne wijze van een eeuwenoude traditie. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen beleven.

-  Heel mooi en indrukwekkend. Ook de verschillende materialen die gebruikt zijn. We komen nog een keer terug.

- Wat een intensiteit aan kleur, vorm en gebruik van hout. Ik heb dat alles diep in mijn hart gesloten en draag het met me mee. Met blijdschap en vervuld keer ik weer huiswaarts.

Informatie over iconen en Wasin

Iconen willen iets vastleggen wat eigenlijk niet te vatten is: het heilige, het goddelijke. Om het de toeschouwer makkelijker te maken toch iets te begrijpen van wat wordt uitgedrukt, maakt de iconenschilder gebruik van een nauwkeurig vastgelegde beeldtaal. Voor moderne mensen, die gewend zijn aan snelle massamedia en hechten aan persoonlijke expressie, is die manier van beelden maken en bekijken niet meer zo heel toegankelijk.

Het werk van Wasin (1957, Tseljabinsk, Oeral) weerspiegelt de positie van de moderne mens (al dan niet gelovig): enerzijds is er de soms starre traditie waaraan hij schatplichtig is, anderzijds is er de omringende wereld, die zo snel veranderd is dat de traditionele opvattingen en beelden niet meer lijken te passen. De opdracht is om een eigen mix te maken van oud en nieuw. Dat geldt voor een eigentijdse verbeelding en vormgeving van het geloof, maar ook voor de inhoud van het geloven.

De engel midiWasili Wasin combineert de visie en technieken van de moderne mens met de oude, traditionele technieken van de Russische iconenschilders. Hij plaatst zich zowel nadrukkelijk in de traditie van iconenschilders als in de rol van modern kunstenaar, die een vrij en onorthodox gebruik van materialen maakt. Hij houdt zich strikt aan de regels over wie wel en niet op iconen mogen worden afgebeeld, maar gebruikt knoesten en gaten in de houten ondergrond als sculpturale elementen.

Wasin is, als modern mens, voortdurend in beweging: zijn manier van iconen schilderen ontwikkelt zich nog steeds. Zijn doel blijft evenwel de toeschouwer in contact te brengen met het geheim, het oerbeeld waar de icoon een beeld van is. Zowel in als buiten Rusland krijgt zijn werk artistieke erkenning.

Deze expositie is mede tot stand gekomen dankzij: PKN Culemborg; Stichting Rotterdam en de Vermeulen Brauckman Stichting.

VBS_logo1