Protestantse Gemeente Culemborg

Psalmen zien openingVan 6 tot en met 28 april 2013 was er een expositie in de Grote of Barbarakerk, met beeldend werk van Marcus van Loopik, Henk Pietersma, Mirjam Beuker en Dirkje Ebbers. 

Hier foto's van de openingActiviteiten

Opening expositie: op 5 april werd de expositie geopend door kerkmusicus Marijn Slappendel en theatermaker Kees van der Zwaard. Zij gaven met theater en muziek op een heel onverwachte manier nieuwe betekenis aan de psalmen.

Lezing: op 14 april onderstreepte Marcus van Loopik in een lezing het belang van de Joodse traditie voor het beleven en begrijpen van de psalmen.

Vesper: op 21 april was de kerk geopend voor een vesper rond een van de geëxposeerde werken.

Psalmen zien

Psalmen zien, kan dat? Je kunt deze oude Hebreeuwse poëzie natuurlijk lezen, zingen, beluisteren… Maar zien, kan dat ook? In deze tentoonstelling ‘bewijzen’ vier kunstenaars dat het kan, dat je een psalm kunt verbeelden, dat je de emotie van de dichter zichtbaar kunt maken, zodat je zijn wanhoop dieper kunt doorgronden of zijn vreugde intenser kunt meebeleven.

De kunstenaars

Henk Pietersma (1944) schilderde zijn persoonlijke reactie op alle 150 psalmen in krachtige, sprekende kleuren. In zijn schilderijen komen allerlei elementen en motieven steeds weer terug. Hij werkt vaak met gescheurd papier, lood en koperdraad. Ook bootjes, balken, ladders en vensters komen regelmatig terug. Al schilderend verbindt hij attributen aan ervaringen, gedachten of herinneringen. Voor Henk Pietersma is de verbinding tussen God en mens de meest unieke.

 klein ps.72 as rein op e greiden Henk Pietersma

Henk Pietersma, Psalm 72,
'as rein op 'e greiden' (als regen op de akkers)

Marcus van Loopik (1950) is wetenschapper en publicist op het gebied van het jodendom. Tevens is hij werkzaam als grafisch kunstenaar. Hij illustreerde de Lezenaareditie van de Willibrordvertaling. Al werkend hieraan ontdekte hij hoeveel overeenkomsten er tussen Joodse en christelijke cultuur bestaan, ondanks de verschillen. Met zijn kleuretsen en monoprints wil hij over het jodendom vertellen. Het grafisch werk van Marcus doet denken aan het werk van Marc Chagall: de vrijheid van het zweven, het vallen, de vele kleuren en vooral de symboliek. Maar Van Loopik heeft daarin een geheel eigen weg gevonden.

Mirjam Beuker (1952) geeft cursussen op het gebied van keramiek en boetseren. Zij maakte voor deze expositie keramisch werk: boekobjecten en beelden die zich kenmerken door verstilling en emotie. De laatste jaren zijn een aantal beelden ontstaan op het raakvlak van kunst en spiritualiteit, meestal naar aanleiding van een gedicht of thema. Vanuit een joods-christelijke traditie vindt een ontmoeting plaats tussen hedendaagse kunst en hedendaags geloof.

Psalm 90 Mozesdat wij een wijs hart bekomenMirjam Beuker klein

Mirjam Beuker, psalm 90 (Mozes) .. dat wij een wijs hart bekomen ...

Dirkje Ebbers (1963) is geestelijk verzorger in de psychiatrie en houdt zich als beeldhouwer bezig met woord en beeld: zoekend hoe vormen van taal of steen kunnen uitdrukken waar het werkelijk om gaat. De laatste jaren neemt ze Bijbelse figuren en woorden als onderwerp. Dat levert beelden op die  'lezingen van steen' zijn: een eigen interpretatie van een oude tekst die altijd over onze existentiële vragen gaat.

Psalm 43 dan ga ik op Dirkje Ebbers klein

Dirkje Ebbers, psalm 43, dan ga ik op

De locatie
Dit  historische kerkgebouw stamt uit het begin van de 14e eeuw. In de loop der jaren werd de kerk vele malen uitgebreid en na de brand in 1654 weer opgebouwd. De kerk bezit veel interessante bezienswaardigheden en is op zich een bezoek al meer dan waard.

Bijdragen
Deze expositie word mogelijk gemaakt door PKN Culemborg, de Vermeulen Brauckman Stichting en Kerk en Wereld.