Protestantse Gemeente Culemborg

Zie hieronder links naar een aantal websites met vertalingen en nuttige informatie over de bijbel:

www.bijbelgenootschap.nl De officiële site van het Nederlands Bijbel­genootschap.
www.debijbel.nl Een uitgebreide site met informatie over en rond de bijbel. Leden van het NBG hebben ook toegang tot de digitale tekst van een aantal bijbel­ver­talingen, zowel in het Nederlands als in andere talen.
www.biblija.net Een site van de United Bible Societies die een groot aantal bijbelvertalingen in buitenlandse talen bevat.
www.bijbelingewonetaal.nl Voorbeeldteksten en achtergrondinformatie bij de Bijbel in Gewone Taal.
www.nbv.nl Achtergrondinformatie bij de Nieuwe Bijbelvertaling.
vertaalaantekeningen Toelichting bij een aantal keuzes die bij het maken van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn gemaakt.
bijbelse namen De schrijfwijze van bijbelse namen, zoals het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katho­lieke Bijbelstichting die zijn overeen­gekomen (en die zowel in de Nieuwe Bijbelvertaling als in de Willibrord­vertaling wordt toegepast).
www.bijbelsdigitaal.nl De tekst van een aantal oude bijbel­vertalingen, zoals de Delftse bijbel en de Liesveltbijbel.
www.bijbelencultuur.nl Deze site brengt de invloed in beeld die de bijbel op de Nederlandse cultuur heeft gehad: op de taal, de literatuur, de kunst, de moraal, de politiek, de rechtspraak.
www.bijbel.net De site van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).