Protestantse Gemeente Culemborg

NBG-logo_50Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft als missie ervoor te zorgen dat de bijbel zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Het doet dit door bijbelvertalingen in het Nederlands te verzorgen, het gebruik van de bijbel te stimuleren en het bijbelwerk elders in de wereld te ondersteunen.

Door het hele land zijn vrijwilligers actief om het werk van het NBG onder de aandacht te brengen. Ook Culemborg kent een plaatselijke NBG-werkgroep. Contactpersoon is Lenie Kersten (tel. 520305).

Het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap bestaat uit:

  1. Het maken van bijbelvertalingen voor het Nederlandse taalgebied. De NBG-vertaling van 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling zijn door het NBG verzorgd, evenals de Bijbel in Gewone Taal (BGT).

  2. Het steunen van het bijbelwerk elders in de wereld, zowel financieel als met adviezen. Het NBG streeft ernaar om de helft van de inkomsten voor het buitenland te bestemmen. Wie vooral het bijbelwerk over de grens wil steunen, kan lid worden van de Bijbel per Maand Club.

  3. Het stimuleren van het gebruik van de bijbel, o.a. door hulpmiddelen uit te geven, zoals studiebijbels, prentenbijbelboekjes, dvd’s en andere boeken bij de bijbel. Het NBG verkoopt zelf geen materialen, maar op de website is wel informatie over bijbeledities en over deze hulpmiddelen te vinden. En als u vanaf de NBG-site doorklikt naar bol.com, dan ontvangt het NBG een deel van de verkoopprijs.

  4. Het verspreiden van de bijbel, als mensen aangeven daar behoefte aan te hebben.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is een vereniging met leden. De contributie vormt de belangrijkste inkomstenbron. De royalties uit de bijbelverkoop zijn bij lange na niet genoeg om het bijbelwerk te kunnen financieren. Ook donaties van niet-leden zijn uiteraard welkom. Giften aan het NBG zijn aftrekbaar voor de belasting.