Protestantse Gemeente Culemborg

Sinds januari 2019 wordt in alle kerkdiensten in beide kerkgebouwen gewerkt met een raamliturgie. Deze liturgie is opgesteld door Ds. Henri Veldhuis en Ds. Elsje Braam. Na uitgebreide bespreking in de kerkenraden en op een gemeenteavond is deze liturgie eind 2018 vastgesteld en begin 2019 in gebruik genomen. 

Deze raamliturgie kunt u hier downloaden en de bijbehorende toelichting is hier te vinden.